"Målet med konst är inte att representera sakers yttre utseende, utan deras inre mening." 

Aristoteles

Figurativ konst